سفر ایرانیان با هواپیما کاهش یافت

 سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: در فصلی هستیم که تقاضای سفر هوایی بسیار کاهش یافته است و در این راستا عرضه ناوگان بر تقاضا پیشی گرفته است و نرخ ها در دامنه قیمت ها به کف نزدیک شده اند.

 وی بیان کرد: از سال های گذشته طیفی از نرخ های بلیت هواپیما طبق هماهنگی سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت های هواپیمایی مشخص شد و البته شرکت ها اجازه ندارند خارج از این دامنه نرخ، بلیت ارائه کنند و از سقف تعیین شده عبور کنند.

نظرات کاربران

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است