تور ویتنام تابستان ۹۸

7 شب
قطر ایرویز
795 دلار + 8.500.000 تومان
جاذبه گردشگری

تور ویتنام

برنامه سفر تور ویتنام،7 شب و8 روز(هانوی، خلیج هالونگ، هوشی مین)

 

روز اول

حرکت از تهران
پـرواز ازتهران به دوحه با ایرلاین قطر ایرویز – تـوقـف 2:25 سـاعتـه در فرودگاه دوحـه – پـرواز از دوحـه به هـانـوی – ورود به هانوی استـقبـال فرودگاهی – تـرانـسفـر به هتـل – اقـامـت در هتـل

روز دوم

صرف صبحانه در هتل – گشت شهری در هانوی :
بـازدیـد از آرامـگاه و مـوزه هـوشی مین ، پـاگودای one pillar – کاخ ریـاسـت جمهوری ، معـبد تاریخی ادب و هنـر ، اولین مدرسه ویتنام-موزه نژاد شناسی و گردش در جزیره Hoan Kiem ، بازدید از محله قدیمی-تماشای رقص عروسک ها روی آب به همراه صرف نهار
بازگشت به هتل

روز سوم

روز آزاد در هـانـوی
صبحانه در هتل – گشت آپشنال Ninh Binh
( منطقه ای در نزدیکی هانوی که هالونگ روی زمین نامیده می شود )

روز چهارم

حرکت به هـالونگ
صرف صبحانه در هتل – ترانـسفر زمینی به خلیج هـالونگ ( 5/3 ساعت ) – ورود به خلیـج هـالـونگ و گـشـت در خلیـج و بـازدید از غـارهـا و جزایر مختلف استفاده از کایاک و انواع ورزش های آبی پرهیجان – اقـامـت در کشتـی کـروز – صرف نهار و شــام در کشـتی

روز پنجم

حرکت به هـوشی مـین
صرف صبحانه در کشتی – تماشای پانارومیک خلیج روی عرشه کشتی-ترانسفر به فرودگاه هانـوی برای پرواز داخلی به سمت هـوشی میـن – ورود به هـوشی مین – استـقبـال فرودگاهی – تـرانـسفـر به هتـل

روز ششم

صرف صبحانه در هتل – گشت شهری هوشی مین :
بـازدیـد از کــاخ Reunification ، کلیسای نوتردام، اداره پست که تـوسـط گـوستـاوو ایفـل ( به سبـک فرانسـوی ) طـراحی شده، بازدید از مـوزه بـقـایای جنـگ شـامـل خـودروهـای زرهـی، بـخـش هـایی از تـوپـخـانـه، بـمب ها و اسـلحـه هـای پیـاده نـظام، بـازدیـد از محله چینی نشیـن Cholon و فروشـگاه Binh Tay، بـرج ساعـت ، تماشـای پـاگودای Thien Hau به همراه صرف نهار

 

روز هفتم

روز آزاد در هـوشی میـن
صرف صبحانه در هتل
گشـت آپـشنـال Cu Chi Tunnel
( یاد آور خاطرات جنگ با آمریکا و مقاومت مردم ویتنام )

روز هشتم

بازگشت به تهـران
صرف صبحانه در هتل – تحویل اتاق و ترانسفر به فرودگاه هوشی مین – پـرواز از هوشی مین به دوحه با ایرلاین قطر ایرویز – توقف 1 ساعتـه در فرودگاه دوحـه – پـرواز از دوحـه به تـهـران 
“از اینکه در این سفر نیز همراه آمادای هستید ،خرسندیم”