ویزای ریالی عمان برای ایرانی ها

9 دی 1397


 عمان، ویزای ریالی برای ایرانی ها صادر می کند

عمان در فرودگاه مسقط، امکان صدور ویزای فرودگاهی یک ماهه به ارزش ۲۰ ریال معادل ۵۶۰ هزار تومان را برای عموم


مسافران ایرانی فراهم کرده است. این اتفاق می‌تواند عمان را به مقصدی جایگزین برای سفرهای تفریحی ایرانیان تبدیل

کند.

تورهای ویژه عمان، مسقط